ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot

 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตฯ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ปปส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้า
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
อบต.บึงบอน ย้ายสำนักงานที่ทำการ
12 สิงหาคม 2561

 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันเฉลิมพระชนพรรษา

 แต่งกายเสื้อเหลือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดเดือน กรฎาคม 2561

โครงการเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561article
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
โครงการผยุงธรรม ค้ำไทย
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
โครงการเล่นน้ำสงกรานต์ สืบสารประเพณีไทย ประจำปี 2560

โครงการเล่นน้ำสงกรานต์  2560

รักพ่อหลวง
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ร้อยบุญใหญ่ถวายพ่อหลวง
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 

โครงการเล่นน้ำวันสงกรานต์ 2559article
ส่งเสริมกิจกรรรมกลุ่มอาชีพ ในชุมชน
โครงการคืนลูกสู่อ้อมอกแม่
วันเด็ก 2559article

 โครงการสร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคมไทย ปี 2559 

 

จุดเทียนชัยและปั่นจักรยานวันพ่อจุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2558 และปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยใส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
อบต.บึงบอน บริการน้ำสะอาดให้ประชาชน

หล

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
อบต.บึงบอน ดูแลด้วยใจห่วยใยผู้ด้อยโอกาสarticle
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช 2557
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โครงการคืนความสุขให้คนในชาติสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
พิธีมอบป้ายโครงการขุดลอกคลอง
ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้พิการ และทุกการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาคตภัย
โครงการบึงบอนร่วมใจปลูกต้นไม้ฯ(ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม)
โครงการสังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัยสร้างสายใจรักให้ครอบครัว ประจำปี 2557article
ซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 1
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2014
โครงการบัณฑิตน้อย 7 มีนาคม 2557
โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2557
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556
มอบเงิน
วันเด็ก
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน