ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายก อบต.บึงบอน
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dotขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป article
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงการทำลูกประคบสมุนไพร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส article
ขอเชิญร่วมอบรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 2563
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 article
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบึงบอน
ครม.แถลงนโยบาย 11 ด้าน เน้นยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวง
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยในช่วงเดือน เมษายน 2559 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยใส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนดูแลด้วยใจหวงใยผู้ด้อยโอกาส
รณรงค์การประหยัดพลังงาน
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 60
ประชาสัมพันธ์ ต้านภัยเอดส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลบึงบอน (USONET)
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลบึงบอน ระหว่างวันที่ 24 - 28 ภุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 13 - 17 มกราคม 2557
หน้า 4/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน