ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายก อบต.บึงบอน
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dotประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) ครั้งที่ 1
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพต่างๆ และกลุ่มสตรี 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะเเนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (การลงคะเนนเลือกตั้งล่วงหน้า)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงบอน ทั้ง 5 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน องค์การบริการส่วนตำบลบึงบอน
ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบึงบอน การทำเตาเผาถ่าน
การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
รับโอนผู้อำนวยการกองช่าง
รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยสดใสใส่ใจรีไซเคิล
โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการที่สำคัญในช่วงฤดูแล้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
โครงการร่วมใจคนไทยไม่โกง ประจำปี 2562
การลงทะเบียนของค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคุลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและทัศนศึกษาดูงานนองสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน แห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์ รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน “ด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ”
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร่วนตำบลบึงบอน เรื่อง กิจการประปา
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ บริเวณอาคารบ้านเรือน
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 2563
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางท้ายซอยอัยยิการาม หมู่ 2
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน