ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2500
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบึงบอน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้า 
มาอยู่ใหม่
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

เอกสารการลงทะเบียน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ

กรณีที่ผู้สุงอายุไม่ได้สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
7. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ 
(ในกรณีที่ให้ผู้รับมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพเเทน)

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน 
ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
--------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอ
(งานพัฒนาชุน) 02 577 5514 - 6 ต่อ 0 
www.bungbon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงบอน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีการศึกษา 2565
รณรงค์งดการเผาตอซัง
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน