ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายก อบต.บึงบอน
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dotประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน article
ประชาสัมพันธ์📣📣 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 article
เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกเข้ารับสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกเข้ารับสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ปิดให้บริการ
ประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศรับสมัคร ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ ฟื้นฟูผู้ป่วย นวดแผนไทย 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายงาน รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน