ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
สอบราคาจ้างเจาะท่อซีเมนต์ใยหินรับแรงดัน ถนนเลียบคลองระบายน้ำที่เก้า ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1

 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
ประกาศราคากลางถนนคสล.ซ.บึงบอน 18 (เก้าวิถีไทย)
ประกาศราคากลางถนนคสล.ซ.บึงบอน 18 (เก้าวิถีไทย)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันออก) ม.2
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ปี2564
ประกาศราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บึงบอน 39 (ปฏิรูป1+2) ม.5
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บึงบอน 11 (ปฏิรูป2) ม.2
ปรกาศราคากลางก่อสร้างถนน ซอยบึงบอน 25(บ้านพักโรงงาน)ม.4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บึงบอน 3 (จามจุรี) ม.3
ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ประกาศแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ปี2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บึงบอน 18 (สุกหอม) ม.9
ปรกาศก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บึงบอน 18 (สุกหอม) ม.9
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถขยะมูลฝอย
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลายางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบึงบอน 18 (สุกหอม) หมู่ 9
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองแปดฝั่งตะวันออก ม.3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ปี2564
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเลียบคลองแปดฝั่งตะวันออก ม.3
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนคลองแปดฝั่งตะวันออก ม.3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฟุตบาท
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฟุตบาทภายในบริเวณที่ทำการอบต.บึงบอน
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ฝั่งตะวันออก) ม.3
ประกาศราคากลางก่อสร้างฐานเสาธง อบต.บึงบอน
ประกาศราคากลางก่อสร้างฐานเสาธง อบต.บึงบอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พร้อมเทพื้นคอนกรีต
ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ฯ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างลานคอนกรีต หน้างอาคารสำนักงาน ม.9 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตร
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงาน ม.9 ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร
ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ตั้ง อบต. ม9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอรกรีตหน้าสำนักงาน อบต.บึงบอน หมู่ที่9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอรกรีตหน้าสำนักงาน อบตขนาดกว้าง11ม. ยาว15 ม. หนา 15ม.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้ง อบต.บึงบอน หมู่ที่9
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ทำการอบต.บึงบอน หมู่9
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอาคารอบต.บึงบอน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1056 ตรางเมตร
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงานอบต.บึงบอน ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตรหนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตรางเมตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองแปด(ฝั่งตะวันออก) ม.4บ้านบึงบอนสอง ม.5บ้านพวงแก้ว ม.6บ้านพรสวรรค์ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ขออนุมัติผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองแปด(ฝั่งตะวันออก) ม.4บ้านบึงบอนสอง ม.5บ้านพวงแก้ว ม.6บ้านพรสวรรค์ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ทำการอบต.บึง
ประกาศราคากลางขยายเขตประปา บริเวณซอยบึงบอน 4 (พัฒนาแลนด์ 1) ม.9
ประกาศราคากลางขยายเขตประปา บริเวณซอยมีเย็น ม.
ประกาศราคากลางขยายเขตประปา บริเวณซอยบึงบอน 2 (เนียมจ้อย) ม.8
ประกาศราคากลางขยายเขตประปา ซ.บึงบอน 31 (สุขใจ) ม.4
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ทำการอบต.บึงบอน ม.9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก) ม.7
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่7
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.บึงบอน ม.8
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.บึงบอน หมู่ 8
ประกาศประกวดราคา และราคากลาง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ที่ดินอบต.บึงบอน ม. 9
ประกาศซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7,8
ประกาศเปิดเผยราคากลาง, ประกวดราคาขุดเจาะบ่อบ่อบาล ม.3
ประกาศราคากลาง และประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6
ประกวดราคาก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7
การเปิดเผยราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส1,2 เดือนตุลาคม2562-มีนาคม2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางท้ายซอยอัยยิการาม หมู่2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางท้ายซอยอัยยิการาม หมู่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคสล.ซอยบึงบอน 7 หมู่ 8
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโค้ช
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อลานกีฬา
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกนอกพื้นที่ควบคุม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม.
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนโดยวิธีลงวัสดุหินคลุก
การเปิดเผยราคากลางปรับปรุงระบบผลิตประปา
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิค 2 คัน
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ซ.บงกช และซ.บึงบอนสามัคคี
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1,2,4,5,9
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนบริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ำที่เก้า (ฝั่งตะวันตก) ม.2
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคลองระบายน้ำที่แปด (ฝั่งตะวันออก) ม.3
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสงวน คำยนต์ ม.2
การเปิดเผยราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาบาดาล บริเวณเลียบคลองแปด(ฝั่งตะวันออก) ม.4,5,6
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาบาดาล บริเวณเลียบคลองเก้า (ฝั่งตะวันตก) ม.1 และ ม. 2
ประกาศการเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมไหล่ทาง
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างป้ายซอย
การเปิดเผยราคากลางขุดลอกคลองแอลสามซ้าย
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
การเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) ม.9
ประกาศราคากลางขยายเขตท่อประปา ซ.กิ่งก้าน ม.4
ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
สอบราคาเจาะท่อซีเมนต์ใยหินรับแรงดัน ม.1
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9
ประกาศประกวดราคาซ่อมถนนคสล.คลองระบายน้ำที่ 9 ฝั่งตะวันตก ม.1
ประกาศประกวดราคาซ่อมถนนคสล.คลองระบายน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันออก ม.3,4,5,6
สอบราคาซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 9
สอบราคาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3,4,5,
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
สอบราคาจ้างติดตั้งไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลบึงบอน
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
สอบราคาจ้างดันท่อลอดถนนเลียบคลองระบายน้ำที่เก้า
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศประกวดราคาจ้างถมดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร
ประกาศประกวดราคา articleองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน