ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
โครงการ อบต.บึงบอนดูแลด้วยใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563

 

โครงการ อบต.บึงบอนดูแลด้วยใจ  ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563     ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของผู้ด้อยโอกาสในการสร้างจิตสำนึกให้สังคมโดยการดูแลและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ด้อยโอกาส  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมีสุขภาพที่ดี  ไม่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งมองว่าเป็นคนไร้ค่า  มีขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้และดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนให้พวกเขาเหล่านั้นยังมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างบริบูรณ์ ผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่มยังมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้  ถ้าพวกเขาได้รับโอกาส  การเอาใจใส่ การสนับสนุนและการยอมรับจากบุคคลในสังคม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงบอน

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 article
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน