ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
www.bungbon.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวและการประดับอินทนู.pdf

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_2560.pdf

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

คู่มือการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย.pdf

คู่มือการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล.pdf

คู่มือคำสั่งบริหารงานบุคคล.pdf

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ.pdf

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf

คู่มือสภาเด็กและเยาวชน.pdf

คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์.pdf

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน