ReadyPlanet.com


การฉีดพ่นยากำจัดยุง


ทำไมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยากำจัดยุงใน หมู่บ้านพรธิสาร 6 ม.8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จึงเดินผ่านบ้านหลายหลังไม่ได้ฉีดพ่นยา จะฉีดพ่นเมื่อบ้านนั้นจ่ายเงินให้ ไม่ทราบว่าเท่าไร ขอเรียนถามดังนี้

1. การฉีดพ่นยากำจัดยุงเป็นของราชการ หรือ ส่วนตัว

2. ผู้มาฉีดเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ หรือไม่

3. ราชการมีนโยบายฉีดพ่นยากำจัดยุงประจำปีหรือไม่ ถ้ามีฉีดพ่นปีละกี่ครั้งผู้ตั้งกระทู้ พงศ์ คลอง7 :: วันที่ลงประกาศ 2018-09-23 12:55:37


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4138062)

เรียน ผู้ตั้งกระทู้ พงศ์ คลอง 7  

        ขอตอบใน 3 ประเด็นที่มีผู้สงสัยเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้ค่ะ

     ตอบ  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ค่ะ  ไม่ใช่ของส่วนตัว  และการพ่นหมอกควันนั้นมีเจ้าหน้าที่  และ อสม.ที่อยูู่ในพื้นที่ คอยกำกับดูแล  คอยสอบถามทุกหลังคาเรือน และมีการประชาสัมพันธ์ร่วงหน้า  

   และในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายนั้นขึ้นอยู่กับการระบาดของโรค    แต่เนื่องจากในปีนี้มีการเกิดโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก        จึงมีการออกพ่นหมอกควันพร้อมกับออกรณรงค์แจกทราย  เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย   โดยพ่นหมอกควันทุกบ้าน และมีบ้านบางหลังเจ้าของไม่สะดวกที่จะพ่นหมอกควัน  จึงอาจทำให้ท่านเกิดความเข้าใจผิด ว่ามีการเลือกปฏิบัติ   ทางผู้ควบคุม ขอยืนยันว่าเราดูแลพี่น้องประชาชนทั้งตำบลเท่าเทียมกัน  และหากในการดำเนินการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ ทำให้ท่าน เกิดข้อส่งสัย ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาส นี้ค่ะ

หมายเหตุ  หากท่านมีความประสงค์จะพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบ้าน  ขอให้ท่านแจ้งมายัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน   หมายเลขโทรศัพท์  02-5775514-5  ต่อ  202    ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ตอบ 2018-09-28 11:28:42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน